DPP-Diagnostyka Procesów Przemysłowych


CEL KONFERENCJI

Głównym celem konferencji jest rozwiązywanie naukowych i technicznych problemów związanych z diagnostyką procesów przemysłowych opierającą się na różnych metodach i technikach. Konferencja stanowi krajowe forum wymiany informacji naukowej i technicznej oraz doświadczeń inżynierskich w zakresie diagnostyki technicznej, która znajduje się na styku automatyki i informatyki oraz innych dyscyplin inżynierskich. Ważnym zadaniem tego forum jest umożliwienie szerokiej i efektywnej integracji krajowych środowisk naukowych z inżynierami i technologami pracującymi różnych gałęziach przemysłu (energetyki, chemii, przemysłu maszynowego i spożywczego), jak również z producentami sprzętu i oprogramowania systemów diagnostycznych.


TEMATYKA KONFERENCJI

 • Modelowanie i symulacja uszkodzeń oraz relacji symptomy-uszkodzenia
 • Metody detekcji i lokalizacji uszkodzeń z wykorzystaniem:
  • modeli matematycznych
  • identyfikacji i estymacji stanu
  • modeli jakościowych
  • statystycznej obróbki sygnałów
  • logiki rozmytej i przybliżonej
  • systemów ekspertowych
  • sieci neuronowych
 • Systemy diagnostyczne i ich zastosowania praktyczne:
  • systemy monitorowania
  • systemy sygnalizacji alarmów
  • komputerowe systemy diagnostyczne
  • oprogramowanie diagnostyczne
  • zastosowania przemysłowe: elektrotechnika, energetyka, chemia, przetwórstwo materiałów, produktów i inne.
 • Problemy bezpieczeństwa procesów przemysłowych, kontroli jakości, niezawodności oprogramowania i inne.
Strona Główna •  Cel i tematyka konferencji •  Komitet programowy •  Organizatorzy •  Informacje dla autorów •  Formularz rejestracyjny •  Program konferencji •  Terminarz konferencji •  Historia konferencji •  Miejsce konferencji •  Dojazd na konferencję •  Adresy •  Warunki uczestnictwa