DPP-Diagnostyka Procesów Przemysłowych


HISTORIA KONFERENCJINiniejsza konferencja stanowi szóst± edycję Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Diagnostyka Procesów Przemysłowych, realizowanej cyklicznie, pocz±wszy od 1996 roku, przez Politechnikę Warszawsk±, Politechnikę Zielonogórsk± oraz Politechnikę Gdańsk±. Pocz±tkowo konferencja odbywała się corocznie, a od roku 1999 odbywa się w cyklu dwuletnim.

Strona Główna •  Cel i tematyka konferencji •  Komitet programowy •  Organizatorzy •  Informacje dla autorów •  Formularz rejestracyjny •  Program konferencji •  Terminarz konferencji •  Historia konferencji •  Miejsce konferencji •  Dojazd na konferencję •  Adresy •  Warunki uczestnictwa