DPP-Diagnostyka Procesów Przemysłowych
|
|
INFORMACJE DLA AUTORÓW REFERATÓW    (14 pkt)

|
|
Jan KOWALSKI*, Krzysztof NOWAK**     (12 pkt)
|
|
*Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, e-mail: janko@elka.pg.gda.pl     (11 pkt)
**Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny
pl. Politechniki 3, 00-526 Warszawa, e-mail: nowak@waw.edu.pl
|
(ten znak oznacza odstęp 12 pkt) ------> |
|
Streszczenie. W niniejszej instrukcji zamieszczono podstawowe informacje dotyczące strony edytorskiej oraz szaty graficznej referatu. Streszczenie referatu nie powinno przekraczać 15 linii tekstu. (10 pkt)

1. WSTĘP

Materiały VI K.K.N.-T. Diagnostyka Procesów Przemysłowych zostaną wydane metodą camera-ready bez poprawek wydawniczych. Prosimy zatem o staranną korektę referatu oraz uwzględnienie poniższych wskazówek. (11 pkt)

2. UKŁAD REFERATU
 • referat powinien zawierać parzystą liczbę maksymalnie sześciu stron,
 • format strony: A4,
 • edytor tekstu: MS WORD lub LATEX
 • proponowany krój pisma: Times New Roman,
 • wysokość czcionki nagłówka konferencji, streszczenia, wykazu literatury,
 • podpisów pod rysunkami i nagłówków tabel 10 pkt,
 • wysokość czcionki tekstu i wzorów: 11 pkt,
 • format dwukolumnowy,
 • szerokość kolumny: 75 mm,
 • odstęp między kolumnami 10 mm,
 • wysokość strony: 250 mm,
 • marginesy ze wszystkich stron: 25 mm,
 • maksymalna liczba wierszy w kolumnie: 55,
 • nazwę konferencji umieścić w nagłówku pierwszej strony (plik FORMATKA.doc) (10 pkt),
 • rysunki wykonać na kalce w tuszu i wkleić w odpowiednie miejsca referatu lub wydrukować razem z tekstem,
 • numery rysunków (np. Rys. 1.) wraz z podpisami umieścić pod rysunkami (10 pkt),
 • numery tabel (np. Tabl. 1.) wraz z ich tytułami umieścić nad tabelami (10 pkt),
 • numery wzorów ujęte w okrągłe nawiasy umieścić po prawej stronie kolumny,
 • odnośnik do literatury w tekście referatu ująć w nawiasy kwadratowe np.
 • [5] (wg. wykazu zamieszczonego na końcu referatu uszeregowanego alfabetycznie, wg nazwisk Autorów),
 • referat należy wydrukować jednostronnie, a numery stron wpisać lekko olówkiem na odwrotnej stronie.

3. PODSUMOWANIE

Wydruk referatu wykonać na drukarce laserowej. Od jego jakości i staranności zależeć będzie wygląd referatu w materiałach konferencyjnych. Niniejszą instrukcję przygotowaną w sposób przykładowy z zachowaniem powyższych reguł można pobrać poniżej. (11 pkt)

word  Formatka.DOC
 (Format: WORD 2000)
PDF  Formatka.PDF
PS  Formatka.PS
PS  Formatka.tex.zip

LITERATURA

[1] Autor1 A.: Tytuł artykułu. Czasopismo, 1997, Nr 2, ss. 78-94. (10 pkt)
[2] Edytor B.: Tytuł książki. Wydawnictwo, Miejsce, 1992. (10 pkt)
[3] Koautor2 C., Autor3 D.: Tytuł referatu. Nazwa Konferencji, Miejsce, 1996, ss. 256-261.(10 pkt)

Tytuł po angielsku

Abstract:
Tytuł pisać tłustym drukiem 11 pkt. Streszczenie w języku angielskim pisać drukiem normalnym 10 pkt. Maksymalna liczba linii 15. Prosimy o staranną korektę językową. (10 pkt)
Strona Główna •  Cel i tematyka konferencji •  Komitet programowy •  Organizatorzy •  Informacje dla autorów •  Formularz rejestracyjny •  Program konferencji •  Terminarz konferencji •  Historia konferencji •  Miejsce konferencji  •  Dojazd na konferencję •  Adresy •  Warunki uczestnictwa