DPP-Diagnostyka Procesów Przemysłowych

KOMITET NAUKOWY

Zdzisław Kowalczuk - Przewodniczący
Jan M. Kościelny - Z-ca Przewodniczącego
Józef Korbicz - Z-ca Przewodniczącego
Zbigniew Banaszak (Zielona Góra)
Stanisław Bańka (Szczecin)
Wojciech Batko (Kraków)
Piotr Bielawski (Szczecin)
Mieczysław Brdyś (Gdańsk)
Mikołaj Busłowicz (Białystok)
Liliana Byczkowska-Lipińska (Łódź)
Wojciech Cholewa (Gliwice)
Jan Duda (Kraków)
Jan Jagielski (Zielona Góra)
Wojciech Jędruch (Gdańsk)
Ireneusz Jóźwiak (Wrocław)
Jan Kałuski (Gliwice)
Krzysztof Kozłowski (Poznań)
Henryk Krawczyk (Gdańsk)
Andrzej Królikowski (Poznań)
Antoni Ligęza (Kraków)
Krzysztof Malinowski (Warszawa)
Wojciech Moczulski (Gliwice)
Stanisław Radkowski (Warszawa)
Ewaryst Rafajłowicz (Wrocław)
Leszek Rutkowski (Częstochowa)
Piotr Szczepaniak (Łódź)
Tomasz Szmuc (Kraków)
Andrzej Świerniak (Gliwice)
Piotr Tatjewski (Warszawa)
Dariusz Uciński (Zielona Góra)
Tadeusz Uhl (Kraków)
Bogdan Wiszniewski (Gdańsk)
Marian Wysocki (Rzeszów)
Strona Główna •  Cel i tematyka konferencji •  Komitet programowy •  Organizatorzy •  Informacje dla autorów •  Formularz rejestracyjny •  Program konferencji •  Terminarz konferencji •  Historia konferencji •  Miejsce konferencji  •  Dojazd na konferencję •  Adresy •  Warunki uczestnictwa