DPP-Diagnostyka Procesów PrzemysłowychORGANIZATOR

Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej


WSPÓŁORGANIZATORZY

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechniki Warszawskiej
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego


LOKALNY KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicz±cy    Dr inż. Paweł Raczyński wpr@pg.gda.pl
Mgr inż. Tomasz Białaszewski
Sekretarz    Inż. Elżbieta Czarnecka
Strona Główna •  Cel i tematyka konferencji •  Komitet programowy •  Organizatorzy •  Informacje dla autorów •  Formularz rejestracyjny •  Program konferencji •  Terminarz konferencji •  Historia konferencji •  Miejsce konferencji •  Dojazd na konferencję •  Adresy •  Warunki uczestnictwa