DPP-Diagnostyka Procesów Przemysłowych


PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI


 Poniedziałek 15.09
 Wątek 1Wątek 2
08:00Śniadanie
09:00Otwarcie
09:15Plenarny 1
09:45


1-4

SK
1-4

SiU
11:00Przerwa na kawę
11:30

13:00
5-8

SK
5-8

SiU
 
13:00Obiad
14:30


1-4

MiO
1-4

ST
15:45Przerwa na kawę
16:15

17:45
5-9

MiO
5-9

ST
  
18:00
19:00
Obrady Okrągłego Stołu
  
19:30Kolacja Plenerowa

  Wtorek 16.09
 Wątek 1Wątek 2
08:00Śniadanie
09:00Plenarny 2
09:301-5

MD

11:00Przerwa na kawę
11:30

12:45
6-9

MD
  
13:00Obiad
14:30


1-5

MA
1-5

SD
16:00Przerwa na kawę
16:30

18:00
6-11

MA
6-11

SD
   
18:30Koncert

19:30
Bankiet

  Środa 17.09
 Wątek 1Wątek 2
08:00Śniadanie
09:00Plenarny 3
09:30


1-5

RO
1-5

SI

11:00Przerwa na kawę
11:30


6-11

RO
6-11

SI
   
13:15Zamknięcie
13:30ObiadSpis Sesji

SK Systemy Komputerowe
SiU Systemy i Urządzenia
RO Rozpoznawanie Obrazów
ST Systemy Technichne
MD Metodologia Diognostyki
MiO Modelowanie i Optymalizacja
SD Systemy Doradcze
MA Metody Analityczne
SI Sztuczna Inteligencja
INDEKS AUTORÓW


Arinton Eugen 121
Badur Janusz 293
Balicki Jerzy 463
Banaszak Zbigniew 163
Barszcz Tomasz 417, 435
Bartyś Michał 423
Bednarek Marcin 491
Białaszewski Tomasz 241
Bielawski Piotr 371
Błachuta Marian 73
Bogulicz Małgorzata 391
Bownik Mieczysław 429
Buchalski Zbigniew 345
Busłowicz Mikołaj 227
Butkiewicz Bohdan 201
Byczkowska-Lipińska Liliana 515
Cholewa Wojciech 363
Cholewa Adam 541
Cisowski Krzysztof 157
Ciupke Krzysztof 531
Cpałka Krzysztof 265
Czop Piotr 435
Czyżewski Andrzej 43
Dąbrowski Leszek 351
Dembski Jerzy 509
Dębska Barbara 331
Dołęga Bogusław 223, 495
Domżalski Mariusz 149
Dybała Jacek 503
Dziembowski Bolesław 133
Dzięcioł Edward 441
Dziubich Tomasz 481
Fidali Marek 89
Gad Stanisław 269
Gardzilewicz Andrzej 391
Gibiec Mariusz 357
Głuch Jerzy 391,397
Górny Bartłomiej 301
Griszin Jurij 145
Hanc Artur 417
Holiczer Andrzej 145
Iwaszek Grzegorz 331
Izworski Antoni 447
Jagielski Jan 341
Jamorski Roman 73
Jastriebow Aleksander 269
Jędruch Wojciech 509
Jóźwiak Ireneusz 457
Kantecki Tomasz 367
Klempous Ryszard 403
Kohut Piotr 519
Korbicz Józef 121, 235, 247,253, 275
Kosmowski Kazimierz 411
Kościelny Jan M. 55, 61, 133, 139, 423
Kotus Józef 43
Kowal Marek 253
Kowalczuk Zdzisław 109, 149, 241, 307
Kowalczyk Wojciech 169
Kowalski Mirosław 377
Kozłowski Janusz 109
Kozłowski Krzysztof 181
Kozłowski Wojciech E. 367
Krawczyk Mariusz 429
Królikowski Andrzej 169
Krzyżanowski Jerzy 397
Kuczewski Bartosz 213
Laskowski Wojciech 457
Lemański Marcin 293
Leszczyński Jan 115
Ligęza Antoni 301
Lipnickas Arunas 247
Łaskawski Mariusz 269
Łomotowski Tomasz 351
Łysakowska Barbara 403
Łyskawa Hubert 367
Majchrzak Jarosław 181
Majdzik Paweł 163
Marnik Joanna 525
Metenidis Mihai Florin 235
Michta Emil 475
Moczulski Wojciech 195
Mrugalski Marcin 275

Namieśnik Jacek 429
Nikodem Jan 403
Nocoń Grzegorz 531
Nowicki Robert 67
Orłowski Cezary 307
Orłowski Tomasz 485
Pałubicki Roman 307
Patan Maciej 189, 213
Patan Krzysztof 189, 281
Pejaś Jerzy 469
Pettissalo Seppo 367
Pieczyński Andrzej 259
Polak Michał 163
Przysowa Radosław 441
Psiuk Krzysztof 79
Raczyński Paweł 351
Radkowski Stanisław 33, 503
Rogalski Tomasz 495
Rożnowski Grzegorz 383
Rutkowski Leszek 67, 265
Rzepiejewski Paweł 133, 287
Sławik Damian 95
Słoń Grzegorz 269
Sobolewski Andrzej 535
Solnik Włodzimierz 451
Sputo Piotr 293
Staroświecki Michel 17
Sukiennik Paweł 469
Szczepanik Ryszard 441
Szczepankowski Andrzej 441
Szczepański Marek Krzysztof 101
Szulim Robert 325
Śmierzchalski Roman 175
Timofiejczuk Anna 313
Tomasik Piotr 319
Trawkowski Michał 287
Uciński Dariusz 207, 213
Uhl Tadeusz 417, 435
Urbanek Grzegorz 219
Uziębło Wincenty 391
Wachla Dominik 337
Wiszniewski Bogdan 485
Witczak Marcin 127
Witkowski Kazimierz 85
Witoś Mirosław 377
Wojtusik Jacek 387
Wosiak Agnieszka 515
Wysocki Tomasz 293
Wysocki Marian 525
Zajda Zbigniew 451PRZEDMOWA


VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Diagnostyka Procesów Przemysłowych DPP'2003 jest kolejnym zjazdem naukowców i inżynierów zajmujących się z agadnieniami diagnostyki procesów przemysłowych oraz urządzeń i systemów technicznych, jak również rozwojem stosownych metod i narzędzi, w tym sztucznej inteligencji i systemów komputerowych. Spotkanie to po raz pierwszy zostało zorganizowane w 1996 roku w Podkowie Leśnej pod Warszawą, po raz drugi w 1997 roku w Łagowie koło Zielonej Góry, a w 1998 roku w Juracie koło Gdańska. Od 1999 roku Konferencja DPP organizowana jest co dwa lata, w sposób rotacyjny przez Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Zielonogórski i Politechnikę Gdańską.


Konferencja Diagnostyki Procesów Przemysłowych stanowi krajowe forum wymiany informacji naukowej i technicznej oraz doświadczeń inżynierskich w zakresie diagnostyki technicznej, która znajduje się na styku automatyki i informatyki oraz innych dyscyplin inżynierskich. Szczególne znaczenie tej dyscypliny wynika również z coraz to szerszego zastosowania przemysłowego systemów komputerowych o coraz to większej funkcjonalności. Ważnym zadaniem tego forum jest integracja krajowych środowisk naukowych z przemysłem (maszynowym, energetycznym, chemii i produktów spożywczych), jak również z producentami sprzętu i oprogramowania systemów diagnostycznych.


Tematyka konferencji obejmuje zarówno teorię wykrywania (detekcji) i rozróżniania (lokalizacji lub izolacji) usterek lub uszkodzeń oraz ich oceny (identyfikacji), jak również praktykę stosowania systemów diagnostycznych w procesach przemysłowych opierających się na rozwiązaniach komputerowych, których wdrożenie oznacza wzrost bezpieczeństwa, poprawę parametrów niezawodnościowych lub zmniejszenie strat powodowanych stanami awaryjnymi. Zakres przedmiotowy Konferencji DPP odpowiada tematyce serii międzynarodowych sympozjów nt. Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes - SAFEPROCESS, które od 1991 roku organizowane są w cyklu trzyletnim pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Automatyki IFAC.


Materiały niniejsze zawierają 88 referatów. Trzy referaty plenarne stanowią obszerniejszą prezentację interesujących teoretycznych i praktycznych zagadnień z zakresu diagnostyki procesów. Referaty regularne zgrupowane zostały w dziewięciu sesjach tematycznych: Metodologia Diagnostyki, Metody Analityczne, Modelowanie i Optymalizacja, Sztuczna Inteligencja, Systemy Doradcze, Systemy Techniczne, Systemy i Urządzenia, Systemy Komputerowe, oraz Rozpoznawanie Obrazów, których przedmiotem są partykularne zagadnienia diagnostyczne. Uzupełnienie obrad VI K.K.N.T. DPP stanowi dyskusja okrągłego stołu na temat Wiarygodności Systemów Informatycznych.


Żywimy nadzieję, iż niniejsza Konferencja DPP będzie użyteczna zarówno w zakresie rozwoju współpracy naukowo-technicznej pomiędzy ośrodkami naukowymi i przemysłowymi w celu rozwiązywania problemów z zakresu Diagnostyki Procesów Przemysłowych, jak również dla integracji pracowników nauki z inżynierami automatykami i technologami zajmującymi się problemami rozpoznawania stanów awaryjnych i zabezpieczenia procesów.


Jako miejsce VI konferencji wybrano port leżący u nasady 34-kilometrowej Mierzei Helskiej oddzielającej Wielkie i Małe Morze, którego historia sięga 1284 roku, a nazwa pochodzi od twierdzy morskiej zbudowanej przez króla Władysława IV (na terenie dzisiejszej osady Chałupy). Położone na stokach Kępy Swarzewskiej miasto stało się współcześnie ośrodkiem wypoczynku, sportu i rekreacji. Zlokalizowano tu wiele ośrodków wypoczynkowych i pensjonatów. Do najbardziej znanych należy Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie, który gości tegoroczną konferencję DPP'2003.


Na zakończenie, w imieniu organizatorów VI K.K.N.T. DPP'2003 wyrażam wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do jej przygotowania. W szczególności dziękuję Autorom prezentacji plenarnych i regularnych za opracowanie i przygotowanie referatów w postaci gotowej do druku oraz Członkom Komitetu Naukowego za zaangażowanie w przygotowaniu koncepcji spotkania oraz wysiłek recenzencki, którego celem było zapewnienie wysokiego poziomu naukowego Konferencji. Podziękowanie kieruję również do przedstawicieli instytucji, zwłaszcza Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Politechniki Gdańskiej i Towarzystwa Konsultantów Polskich za finansowe i merytoryczne wsparcie organizacji konferencji we Władysławowie. Jestem przekonany, iż wynik tego zaangażowania stanowić będzie istotny wkład w dynamicznie rozwijającą się dziedzinę Diagnostyki Procesów Przemysłowych w naszym kraju.


Przewodniczący
Komitetu Naukowegoprof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk


Gdańsk, 7 lipca 2003

SPIS PREZENTOWANYCH REFERATÓW


Referaty Plenarne


1Obserwowalność, monitorowalność, oraz estymacja tolerująca błędy poprzez analizę strukturalną
Michel Staroświecki
17
2Wykorzystanie sygnału wibroakustycznego w diagnozowaniu wczesnych faz uszkodzeń
Stanisław Radkowski
33
3Diagnostyka słuchu i zagrożeń hałasowych
Andrzej Czyżewski, Józef Kotus
43
Metodologia Diagnostyki


4Bezwarunkowa i warunkowa rozróżnialność uszkodzeń przy wielowartościowej ocenie residuów
Jan M. Kościelny
55
5Zwiększenie rozróżnialności uszkodzeń przez wykorzystanie wiedzy o dynamice powstawania symptomów
Jan M. Kościelny
61
6Przybliżone zbiory rozmyte w diagnostyce
Robert Nowicki, Leszek Rutkowski
67
7Metoda największej wiarygodności w detekcji i estymacji przebiegów wielosinusoidalnych
Roman Jamorski, Marian Błachuta
73
8Weryfikacja lokalnych baz wiedzy w modelu propagacjistanów
Krzysztof Psiuk
79
9Wybór i minimalizacja liczby parametrów diagnostycznych złożonych obiektów technicznych
Kazimierz Witkowski
85
10Wyznaczanie dodatkowych sygnałów pomocniczych dla potrzeb łącznej analizy sygnałów
Marek Fidali
89
11Badanie wrażliwości diagnostycznej z zastosowaniem metod statystycznych
Damian Sławik
95
12Detekcja nadużyć, a detekcja uszkodzeń
Marek Krzysztof Szczepański
101
Metody Analityczne


13Odporne na zakłócenia impulsowe algorytmy estymacji parametrycznej w zastosowaniach
Janusz Kozłowski, Zdzisław Kowalczuk
109
14Modele splotowe w diagnostyce i sterowaniu procesów
Jan Leszczyński
115
15Zastosowanie adaptacyjnego progu w detekcji błędów z modelem odniesienia
Eugen Arinton, Józef Korbicz
121
16Obserwatory stanu i programowanie genetyczne w detekcji uszkodzeń symulatora zaworu
Marcin Witczak
127
17Residua strukturalne i kierunkowe - analiza porównawcza w aspekcie rozróżnialności uszkodzeń
Jan M. Kościelny, Paweł Rzepiejewski, Bolesław Dziembowski
133
18Problem dynamiki powstawania symptomów przy równoległym i szeregowym wnioskowaniu diagnostycznym
Jan M. Kościelny
139
19Detekcja-estymacja uszkodzeń w liniowych stochastycznych systemach dynamicznych w obecności anomalii w pomiarach w oparciu o algorytm programowania dynamicznego
Jurij Griszin, Andrzej Holiczer
145
20Zastosowanie metod śledzenia wielohipotezowego do inicjalizacji tras
Zdzisław Kowalczuk, Mariusz Domżalski
149
21Detekcja zakłóceń impulsowych w sygnałach fonicznych
Krzysztof Cisowski
157
22Prototypowanie dopuszczalnych procedur sterowania współbieżnego
Zbigniew Banaszak, Paweł Majdzik, Michał Polak
163
23Diagnostyka uszkodzeń systemu z wykorzystaniem metod częstotliwościowych
Wojciech Kowalczyk, Andrzej Królikowski
169
Modelowanie i Optymalizacja


24Model okrętowego silnika głównego do współpracy z rzeczywistym systemem sterowania i kontroli
Roman Śmierzchalski
175
25Model nieholonomicznego robota mobilnego i jego weryfikacja w procesie ruchu
Jarosław Majchrzak, Krzysztof Kozłowski
181
26Kalibracja modeli diagnostycznych dla układu dwóch zbiorników przy użyciu optymalnego planowania eksperymentu
Maciej Patan, Krzysztof Patan
189
27Metodyka heurystycznego modelowania obiektów i procesów dla potrzeb diagnostyki i sterowania
Wojciech Moczulski
195
28Probabilistyczno-ewidencyjny model niezawodności elementu
Bohdan Butkiewicz
201
29O optymalnym planowaniu eksperymentu w diagnostyce procesów
Dariusz Uciński
207
30Optymalne rozmieszczenie czujników pomiarowych w diagnostyce procesów z czasoprzestrzenną dynamiką
Bartosz Kuczewski, Maciej Patan, Dariusz Uciński
213
31Czynniki wpływające na jakość i koszt rozwiązania w identyfikacji modeli odwrotnych z zastosowaniem algorytmu ewolucyjnego
Grzegorz Urbanek
219
32Wybrane aspekty diagnostyki w sterowaniu niewrażliwym na uszkodzenia
Bogusław Dołęga
223
33Zastosowanie teorii układów dodatnich do projektowania sterowania tolerującego uszkodzenia - przegląd problemów
Mikołaj Busłowicz
227
Sztuczna Inteligencja


34Modelowanie oparte na programowaniu genetycznym: zastosowanie do problemu DAMADICS
Mihai Florin Metenidis, Józef Korbicz
235
35Wielokryterialna optymalizacja detekcyjnych obserwatorów z wykorzystaniem rodzajnika genetycznego
Zdzisław Kowalczuk, Tomasz Białaszewski
241
36Identyfikacja modeli rozmytych poprzez uczenie ewolucyjne: zastosowania do problemu DAMADICS
Arunas Lipnickas, Józef Korbicz
247
37Samoorganizujący się rozmyty model Takagi-Sugeno w układzie detekcji uszkodzeń
Marek Kowal, Józef Korbicz
253
38Modelowanie rozmyte własności obiektów przemysłowych o charakterystykach nieliniowych i nieciągłych
Andrzej Pieczyński
259
39Sieci neuronowo-rozmyte w diagnostyce medycznej
Krzysztof Cpałka, Leszek Rutkowski
265
40Rozmyto-neuronowe modele diagnozowania układów technicznych
Aleksander Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń, Mariusz Łaskawski
269
41Dobór struktury modelu nauronowego w układzie detekcji uszkodzeń obiektów dynamicznych
Marcin Mrugalski, Józef Korbicz
275
42Sieci neuronowe w detekcji i lokalizacji uszkodzeń w stacji wyparnej
Krzysztof Patan
281
43Zastosowanie banku neuronowych detektorów uszkodzeń w diagnostyce zespołów wykonawczych automatyki
Michał Trawkowski, Paweł Rzepiejewski
287
44Neuronalna predykcja stanu walczaka kotła Rafako-K1A
Piotr Sputo, Tomasz Wysocki, Marcin Lemański, Janusz Badur
293
Systemy Doradcze


45Diagnostyka systemów dynamicznych w oparciu o analizę niespójności na platformie Matlab/Simulink
Bartłomiej Górny, Antoni Ligęza
301
46Analiza spójności bazy wiedzy systemu wspierania decyzji w zarządzaniu projektami informatycznymi
Zdzisław Kowalczuk, Cezary Orłowski, Roman Pałubicki
307
47Zastosowanie metody wnioskowania diagnostycznego opartej na kontekście i przykładach
Anna Timofiejczuk
313
48Przegląd wybranych metod zwiększania trafności decyzji dla potrzeb detekcji i lokalizacji uszkodzeń
Piotr Tomasik
319
49Koncepcja systemu doradczego do wspomagania obsługi w prowadzeniu złożonego procesu przemysłowego
Robert Szulim
325
50System ekspertowy do diagnostyki instalacji przemysłowych z automatycznym generowaniem baz wiedzy
Barbara Dębska, Grzegorz Iwaszek
331
51Identyfikacja dynamicznych modeli obiektów mechanicznych metodami odkryć wiedzy w bazach danych
Dominik Wachla
337
52Diagnostyczny system ekspertowy maszyn górniczych
Jan Jagielski
341
53Realizacja mechanizmu wnioskującego w systemie ekspertowym diagnozującym proces dystrybucji energii cieplnej
Zbigniew Buchalski
345
54Identyfikacja krytycznych uszkodzeń ścianek rurociągów na podstawie analizy MDCR w oparciu o skaning ultradźwiękowy
Leszek Dąbrowski, Tomasz Łomotowski, Paweł Raczyński
351
55Pozyskiwanie wiedzy diagnostycznej technikami data mining
Mariusz Gibiec
357
Systemy Techniczne


56Doskonalenie sieci bayesowskich dla potrzeb diagnostyki technicznej
Wojciech Cholewa
363
57WIMO - system zdalnego nadzoru podstacji transformatorowych
Seppo Pettissalo, Wojciech E. Kozłowski, Hubert Łyskawa, Tomasz Kantecki
367
58Diagnozowanie z wykorzystaniem przebiegów procesów roboczych maszyn tłokowych
Piotr Bielawski
371
59Zastosowanie technologii "active control" w silnikach lotniczych
Mirosław Kowalski, Mirosław Witoś
377
60Stanowisko diagnostyczne do badania charakterystyk robotów przemysłowych
Grzegorz Rożnowski
383
61Zastosowanie wielomodeli rozmytych w diagnostyce maszyn wirnikowych działających w zmiennych warunkach
Jacek Wojtusik
387
62Kontrola poprawności cieplno-przepływowych danych pomiarowych pozyskiwanych w systemach DCS elektrowni parowych
Andrzej Gardzilewicz, Jerzy Głuch, Małgorzata Bogulicz, Wincenty Uziębło
391
63Rozpoznawanie typu degradacji geometrycznych układu łopatkowego turbin parowych
Jerzy Głuch, Jerzy Krzyżanowski
397
64Zastosowanie łączy bezprzewodowych dla potrzeb diagnostyki serwisowej
Ryszard Klempous, Barbara Łysakowska, Jan Nikodem
403
Systemy i Urządzenia


65Bezpieczeństwo funkcjonalne w projektowaniu i eksploatacji systemów technicznych podwyższonego ryzyka
Kazimierz Kosmowski
411
66Koncepcja projektowania systemów nadzoru
Tadeusz Uhl, Tomasz Barszcz, Artur Hanc
417
67Detektory, sensory i analizatory uszkodzeń
Michał Bartyś, Jan M. Kościelny
423
68Nowego typu analizator z czujnikiem pelistorowym do monitorowania wybuchowości mieszaniny wodoru i powietrza
Mariusz Krawczyk, Mieczysław Bownik, Jacek Namieśnik
429
69Nieparametryczna metoda estymacji w diagnostyce członów wykonawczych systemu sterowania turbiną
Tomasz Barszcz, Piotr Czop, Tadeusz Uhl
435
70Zastosowanie analizy widmowej sygnału pomiarowego z mikrofalowego czujnika ruchu do monitorowania pracy turbiny silnika lotniczego
Radosław Przysowa, Edward Dzięcioł, Andrzej Szczepankowski, Ryszard Szczepanik
441
71Monitorowanie badań oraz diagnostyka uszkodzeń pralek automatycznych i sprzętu chłodniczego
Antoni Izworski
447
72Poprawa jakości i niezawodności separacji zgorzeliny w emulsji walcowniczej
Włodzimierz Solnik, Zbigniew Zajda
451
Systemy Komputerowe


73Kierunki rozwoju metod i technik zabezpieczeń systemów komputerowych
Wojciech Laskowski, Ireneusz Jóźwiak
457
74Optymalizacja niezawodności wykonania zadań oraz prawdopodobieństwa ich ukończenia w rozproszonym systemie informatycznym
Jerzy Balicki
463
75Język specyfikacji polityk kontroli dostępu w rozproszonych systemach sieciowych
Jerzy Pejaś, Paweł Sukiennik
469
76Dedykowane serwery WWW w systemach zdalnego monitorowania obiektów
Emil Michta
475
77Integracja inteligentnego agenta diagnostycznego z systemami CRM
Tomasz Dziubich
481
78Zdalne monitorowanie stanu obiektów w systemach interaktywnej symulacji rozproszonej
Tomasz Orłowski, Bogdan Wiszniewski
485
79Oprogramowanie diagnostyczne komunikacji w protokole MODBUS
Marcin Bednarek
491
80Diagnostyka w systemie pośredniego sterowania samolotem
Bogusław Dołęga, Tomasz Rogalski
495
Rozpoznawanie Obrazów


81Wykorzystanie sieci neuronowych w rozpoznawaniu czasowo-częstotliwościowych obrazów wczesnych faz uszkodzeń
Jacek Dybała, Stanisław Radkowski
503
82Automatyczne konstruowanie ekstraktora cech sygnałów wibroakustycznych na podstawie podobnych zadań diagnostycznych
Jerzy Dembski, Wojciech Jędruch
509
83Projekt inteligentnego systemu diagnostyki wibroakustycznej
Liliana Byczkowska - Lipińska, Agnieszka Wosiak
515
84Zastosowanie analizy obrazu do pomiaru przemieszczeń
Piotr Kohut
519
85Wykorzystanie morfologii matematycznej i sieci
neuronowych do rozpoznawania kształtu dłoni Joanna Marnik, Marian Wysocki
525
86Koncepcja interfejsu dla komputerowych systemów medycznych
Krzysztof Ciupke, Grzegorz Nocoń
531
87Sieci neuronowe typu LVQ w klasyfikacji zapisu sygnału EKG
Andrzej Sobolewski
535
88Narzędzia stosowane w rozpoznawaniu charakterystycznych sekwencji zdarzeń
Adam Cholewa
541
Strona Główna •  Cel i tematyka konferencji •  Komitet programowy •  Organizatorzy •  Informacje dla autorów •  Formularz rejestracyjny •  Program konferencji •  Terminarz konferencji •  Historia konferencji •  Miejsce konferencji •  Dojazd na konferencję •  Adresy •  Warunki uczestnictwa