KONSORCJUM SmartControlIdea

SmartControlIdea - Konsorcjum PG-TKP-INNER


Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego SCI:


Prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław KOWALCZUK
Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Katedra Systemów Decyzyjnych i Robotyki
Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel.: +58 347 2018, +58 347 2289
fax: +58 347 2018
e-mail: Z. Kowalczuk

(PG: PG WETI KSDiR)
(TKP: TKP O. Gdańsk)


Najnowsze badania prowadzone w Automatyce i Robotyce silnie ukierunkowane są budowę pojedynczych i zespołowych bezzałogowych pojazdów, zdolnych do wykonywania różnorakich funkcji. Pojęcie bezzałogowych pojazdów odnosi się do wszelkiego rodzaju pojazdów poruszających się po lądzie lub w powietrzu bez załogi na pokładzie. Są to zwykle pojazdy zdalnie sterowane z nadajników naziemnych lub latające autonomicznie.

Powszechnie oczekuje się na ich wykorzystanie w różnych dziedzinach życia, od monitoringu dużych obszarów, poprzez misje transportowe, ratunkowe i eksploracyjne, po zadania militarne związane z niszczeniem wrogich celów, patrolowaniem stref przygranicznych oraz przestrzeni powietrznej.

W ramach konsorcjum SmartControlIdea (SCI) rozwijamy m.in. projekt Bezzałogowych Aparatów Latających (BAL), nazywanych też powszechnie bezzałogowymi pojazdami latającymi UAV (ang. Unmanned Aerial Vehicles), jako uzupełnienie koncepcji pojazdów lądowych UGV (ang. Unmanned Ground Vehicles). Ze względu na budowę bezzałogowe pojazdy powietrzne można podzielić na dwie kategorie, samoloty FWA (ang. fixed-wing aircrafts) oraz śmigłowce VTOL (ang. Vertical Take-Off and Landing).

W ramach prac dyplomowych w Katedrze Systemów Decyzyjnych i Robotyki (WETI, PG) powstała wersja oparta na modelu śmigłowca SST Eagle oraz helowy sterowiec 'Scienter' (bądź 'SCIenter') o objętości ok. 30 m3. W odróżnieniu od innego rodzaju robotów typu BAL (jak mini-samoloty, mini-śmigłowce), sterowce są bezpieczniejsze pod wieloma względami, zwykle są cichsze lub nawet bezgłośne. W odpowiednich warunkach pozwalają na długotrwałe i kontrolowane loty. Przy ich budowie bierze się pod uwagę technologie szczególnie przyjazne dla środowiska (na przykład wspomagane bateriami słonecznymi napędy elektryczne).SafeIDEA

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW AUTOMATYKI I ROBOTYKI

SafeIdea - Koło Naukowe AiR


Opiekun Koła Naukowego SafeIDEA:
Prof. Zdzisław KOWALCZUK
Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Katedra Systemów Decyzyjnych
e-mail: kova@pg.gda.pl

(PG: http://www.eti.pg.gda.pl/Zdzislaw.Kowalczuk/)
(SafeIdea: http://safeidea.pg.gda.pl/)


W dniu 21 maja 2010 r. silna grupa studentów Koła Naukowego SafeIDEA wzięła udział w imprezie Noc Robotów - dotknij przyszłości organizowanej przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów w Warszawie. Na trzech stanowiskach prezentowane były tam przez nas trzy urządzenia:
  • FeniX - Bezzałogowy czterośmigłowiec,
  • Q-Fix - Myślący robot, oraz
  • Czołg - Pojazd zwiadowczy.