POLSPAR - Polskie Stowarzyszenie
Pomiarów Automatyki i Robotyki

POLSPAR - Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki


Prezes Stowarzyszenia POLSPAR:


Prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław KOWALCZUK
Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Katedra Systemów Decyzyjnych i Robotyki
Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel.: +58 347 2018, +58 347 2289
fax: +58 347 2018
e-mail: Z. Kowalczuk

(www PG: PG WETI KSDiR)
(www TKP: TKP O. Gdańsk)
(www POLSPAR: POLSPAR)


POLSPAR wspiera swoich Członków w rozwoju nauki na forum krajowym pod auspicjami POLSPAR, zaœ na niwie międzynarodowej – głównie pod auspicjami IFAC i IMEKO. Udział w różnego rodzaju forach i komitetach naukowych konferencji daje Członkom POLSPAR możliwość nawiązywania kontaktów w celu realizacji międzynarodowych projektów. Reprezentanci przemysłu mają zaś sposobność do wymiany doświadczeń i organizacji wspólnych przedsięwzięć.

Statutowa działalność federacji IFAC i IMEKO jest silnie ukierunkowana na powiązanie przemysłu z nauką. POLSPAR dostarcza pism rekomendujących oraz zatwierdza podania organizatorów o status 'zdarzenia sponsorowanego'.

Zapraszamy do rozwoju współpracy z krajowymi organizacjami technicznymi i naukowymi, jak również do dyskusji nt. rozwoju innych form działalności naukowej, zawodowej i certyfikacyjnej. W realizacji planów wydawniczych naszych Członków oraz promocji firm służą pomocą: PAK (SIMPress/PolSPAR) oraz KONSULTING POLSKI (TKP), jak również nasze Wydawnictwa książkowe: SIMPress oraz PWNT (Gdańsk).

Zawsze mile widziane są wnioski i prezentacje własnych wizji na zagadnienie współpracy naukowo-technicznej i naukowo-przemysłowej oraz wyrażania innych oczekiwań w kwestii działalności POLSPAR. Dokładamy wszelkich starań, aby interesujące dla społeczności naukowej i przemysłowej propozycje były poddawane środowiskowej dyskusji i wdrożone po uzyskaniu akceptacji. Oczywiście, wielką pomocą są także 'kompletne' koncepcje takich rozwiązań.