Działalność Oddziału Gdańskiego TKP oparta jest na aktywności podanych niżej Centrów Usług Konsultingowych. Prezesi Oddziału służą odpowiednią informacją. Dodatkowo, w nawiasie podano Członka Zarządu lub Konsultanta kompetentnego w danym zakresie, do którego również można się zwrócić:

  1. Centrum Bezpieczeństwa i Ratownictwa Chemicznego (Z. Kowalczuk, J. Wrzesiński)
  2. Centrum Certyfikacji (W. Sołtyka, W. Marchwicka, Z. Kowalczuk)
  3. Centrum Konsultacji Budowlanych i Budowli Zabytkowych (S. Drucis, J. Cudzik)
  4. Centrum Nieruchomości (W. Marchwicka)
  5. Centrum Techniki i Technologii, w tym Internet i Elektronika (Z. Kowalczuk)
  6. Różnorodne Konsultacje i Ekspertyzy (Z. Kowalczuk)
  7. Centrum Konferencyjne i Szkoleniowe (Z. Kowalczuk)
  8. Centrum Wydawnicze (PWNT: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne) książek naukowych, technicznych oraz popularno-naukowych (Z. Kowalczuk)

Inne informacje o działalności Oddziału zawarte są na stronie AKTUALNOŚCI. Natomiast na stronie KONSULTING znaleźć można aktualne informacje o PRZEDMIOTACH konsultacji oraz o możliwych jej PODMIOTACH (np. o instytucjach i przedsiębiorstwach, które udzielają niezależnych konsultacji pod auspicjami TKP, jako Członkowie Wspierający).