Działalność Oddziału Gdańskiego TKP oparta jest na aktywności podanych niżej Centrów Usług Konsultingowych. Prezesi Oddziału służą odpowiednią informacją. Dodatkowo, w nawiasie podano Członka Zarządu lub Konsultanta kompetentnego w danym zakresie, do którego również można się zwrócić:

 1. Centrum Bezpieczeństwa i Ratownictwa Chemicznego (Z. Kowalczuk)
 2. Centrum Certyfikacji (W. Sołtyka, W. Marchwicka, Z. Kowalczuk)
 3. Centrum Konsultacji Budowlanych i Budowli Zabytkowych (S. Drucis, J. Cudzik)
 4. Centrum Nieruchomości (W. Marchwicka)
 5. Centrum Techniki i Technologii, w tym Internet i Elektronika (Z. Kowalczuk)
 6. Różnorodne Konsultacje i Ekspertyzy (Z. Kowalczuk)
 7. Centrum Konferencyjne i Szkoleniowe (Z. Kowalczuk, M. Tatara)
 8. Centrum Wydawnicze* (Z. Kowalczuk, A. Witkowska)
  *PWNT: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne
  - wydajemy książki naukowe, techniczne i popularno-naukowe oraz podręczniki akademickie.

Inne informacje o działalności Oddziału zawarte są na stronie AKTUALNOŚCI. Natomiast na stronie KONSULTING znaleźć można aktualne informacje o PRZEDMIOTACH konsultacji oraz o możliwych jej PODMIOTACH (instytucjach i przedsiębiorstwach, które aktualnie udzielają niezależnych konsultacji pod auspicjami TKP, jako Członkowie Wspierający).