Prof. dr hab. inż. Z. Kowalczuk
tel.: +58 347 2018, +58 347 2289, +58 552 1536
fax: +58 347 2018, +58 552 1536
e-mail: kova@pg.gda.pl

PWNT - the Pomeranian Science and Technology Publishers - PSTPO Centrum Wydawniczym

Wydajemy (odpowiednio dofinansowane) książki i prace naukowe, jak również inne materiały konferencyjne, szkoleniowe, zawodowe oraz popularno-naukowe.

Można obejrzeć przykłady wydawnictw konferencyjnych, naukowych oraz książkowych (wraz z formularzami zamówień).


Informacje dla autorów i recenzentów

Można zapoznać się z informacjami dla autorów i recenzentów.


Sklep internetowy

Zapraszamy do obejrzenia naszej OFERTY, prezentującej aktualnie dostępne pozycje książkowe (papierowe i elektroniczne).
Uwaga: Od 01.05.2011 książki obciążone są 5% podatkiem VAT
.

Baza ePNP


Dostęp do wersji elektronicznej niektórych naszych książek można też uzyskać w internetowej bazie publikacji Nauki Polskiej ePNP.


About the Publication Center

We issue (suitably financed) books and scientific publications, as well as
other conference, professional, educational, and popular scientific materials.

There are samples of conference, scientific and book publications (along with the PWNT/PSTP book orders).


For Authors and Reviewers

There are editorial information and hints for the Authors and Reviewers.


Internet shop

We encourage you to look around our E-SHOP, presenting actually available items (books and CDs). Attention: Since 01.05.2011 all the books have been charged by a 5% VAT.

Repository ePNP (ePSP)


A selection of our (PWNT/PSTP) books in their electronic version can be accessed in the internet base of Polish Science Publications of ePNP (ePSP).--------------------------------------------
Współpracujemy z księgarniami (m.in.):
1. Główna Księgarnia Techniczna, 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14.
2. Wydawnictwo WNT - Księgarnia PG (Gmach Główny), 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, 58 347 1618.
3. FHU MAREK (kiosk na WETI PG, budynek EA), 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, 58 347 2026.
4. Dom Książki, Księgarnia N-T, 15-424 Białystok, ul. Lipowa 43, 85 742 0225.
5. Poznańska Księgarnia Akademicka, 61-138 Poznań, ul. Piotrowo 3, 61 665 2324.
6. Księgarnia Akademicka Lambda, Gliwice.
5. ePNP (Publikacje Nauki Polskiej) WSE, 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 14/3, 85 652 5094.