PRZYKŁADY WYDAWNICTW


Wydawnictwa ksi±żkowe

Zwi±zki zawodowe w Europie Zachodniej a przemiany strukturalne i ewolucja modelu społeczno-ekonomicznego

Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

Języki formalne, automaty i translatory

Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

Wielokryterialna optymalizacja parametryczna układów z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych

Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

Różnicowa tomografia impedancyjna

Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

Zarz±dzanie technologiami informacyjnymi - Stan i perspektywy rozwoju

Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

Inteligentne wydobywanie informacji w celach diagnostycznych

Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( . pdf lub . doc).

Diagnosis of Processes and Systems

(Diagnostyka Procesów i Systemów)
Click the picture below to see details or upload the order form ( .pdf lub .doc).
Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).


Wydawnictwa konferencyjne

plakat płyta Diagnostyka procesów przemysłowych
Naci¶nij obrazki, aby zobaczyć szczegóły produktu lub pobierz formularz zamówień ( . pdf lub . doc).

Zarz±dzanie wiedz± i technologiami informacyjnymi

Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

Systemy wykrywaj±ce, analizuj±ce i toleruj±ce usterki

Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).


Przykłady rozpraw naukowych

Rozprawy naukowe (doktoraty) Monografie (habilitacje)
. .
Naci¶nij obrazki, aby zobaczyć większy format.


Inne przykłady wydawnictw ksi±żkowych

Propozycje oprawy graficznej
Naci¶nij obrazki, aby zobaczyć większy format.