Uwaga: Od 01.05.2011 ksi±żki obci±żone s± 5% podatkiem VAT.


Wydawnictwa ksi±żkowe


Podstawy interfejsów użytkownika

Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

Modelowanie procesów zarz±dzania technologiami informatycznymi

Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

Języki formalne, automaty i translatory

Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

Charakterystyka energetyczna budynków

Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

Zwi±zki zawodowe w Europie Zachodniej a przemiany strukturalne i ewolucja modelu społeczno-ekonomicznego

Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

Wielokryterialna optymalizacja parametryczna układów z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych

Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

Optymalizacja eksperymentu identyfikuj±cego modele procesów biomedycznych

Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

Różnicowa tomografia impedancyjna

Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

Analiza odręcznych schematów blokowych z ocen± ich estetyki

Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

Wyznaczanie trajektorii obiektów dynamicznych na podstawie danych z wielu estymatorów stanu

Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

Elementy psychologii w kontek¶cie autonomii robotów

Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

Zarz±dzanie technologiami informacyjnymi - Stan i perspektywy rozwoju

Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

Inteligentne wydobywanie informacji w celach diagnostycznych

Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

Zarz±dzanie technologiami informacyjnymi - Przykłady zastosowań IT

Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

Diagnosis of processes and systems (Diagnostyka procesów i systemów)

Click the picture below to see details or upload the order form ( .pdf lub .doc).
Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

Inteligentne wydobywanie informacji ze społeczno¶ciowych serwisów internetowych

Click the picture below to see details or upload the order form ( .pdf lub .doc).
Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

Advanced Systems for Automation and Diagnostics.
Zaawansowane Systemy Automatyki i Diagnostyki

Click the picture below to see details or upload the order form ( .pdf lub .doc).
Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).


Wydawnictwa konferencyjne


Diagnostyka procesów przemysłowych

Naci¶nij obrazki, aby zobaczyć szczegóły produktu lub pobierz formularz zamówień ( . pdf lub . doc).

Zarz±dzanie wiedz± i technologiami informacyjnymi

Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

Zastosowanie technologii informatycznych w zarz±dzaniu wiedz±

Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

Systemy wykrywaj±ce, analizuj±ce i toleruj±ce usterki

Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych

Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

Integracja systemów informatycznych - nowe wyzwania

Naci¶nij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).