®
towarzystwo konsultantów polskich
Zarząd GŁÓWNY

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5 {skr. poczt. 43}, tel. +22 336 1270
Adres korespondencyjny: 81-583 Gdynia, Wzgórze Bernadowo 163, tel./fax +58 347 2018, tel. +58 664 6734
e-mail: zg.tkp@tkp-konsulting.pl, www: http://tkp-konsulting.pl/
Regon 0094-56-57, NIP 526-02-51-782, KRS 0000162970


Zarząd Główny reprezentują następujące osoby:


Prezes Zarządu:
Prof. dr hab. inż. Zdzisław KOWALCZUK
81-583 Gdynia, Wzgórze Bernadowo 163
tel. +58 664 6734, +58 347 2289; tel./fax +58 347 2018
e-mail: Z. Kowalczuk, TKP Gdańsk
www: http://www.konsulting.gda.pl/
www: http://tkp-konsulting.pl/

Wiceprezes - Sekretarz:
Dr inż. Marek DEREŃ
30-650 Kraków, ul. Szczęśliwa 2
tel.: +12 636 9198 w 21, 608 360 332
e-mail: M. Dereń, TKP Kraków
www: http://tkp-konsulting.pl/

Wiceprezes - Skarbnik
Dr hab. Anna WITKOWSKA
80-809 Gdańsk, ul. Rogalińska 4F/6
tel.: 603 588 400
e-mail: A. Witkowska, TKP Gdańsk
www: http://www.konsulting.gda.pl/

Członek Zarządu:
Mgr inż. Michał KAŁUŻNY
44-151 Gliwice, ul. Daszyńskiego 457
tel.: +53 626 7776, 536 267 776
e-mail: M. Kałużny

Członek Zarządu:
Paweł GILARSKI
30-629 Kraków, ul. Dauna 72/15
tel.: 602 211 104
e-mail: P. Gilarski, TKP Kraków

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej:
Zbigniew DĄBROWSKI
41-800 Zabrze, ul. Wolnoœci 370 /1
tel.: 605 298 773
e-mail: Z. Dąbrowski, TKP Zabrze

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej:
Michał KAŁUŻNY
44-151 Gliwice, ul. Daszyńskiego 457
tel.: +53 626 7776
e-mail: M. Kałużny

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej:
Wacław TARASEK
59-301 Lubin, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 98B (TKP Lubin)
tel.: 605 051 745
e-mail: W. Tarasek

Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego:
Marcin OSTROWSKI
30-650 Kraków, Szczęśliwa 2
tel.: 882 027 035
e-mail: M. Ostrowski, TKP Kraków

V-Przewodnicząca Głównego Sądu Koleżeńskiego:
Grażyna SOBOŃ-ROŻYŃSKA
83-230 Smętowo Gr., Stara Jania 9A
tel.: 604 972 976
e-mail: G. Soboń-Rożyńska

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej:
Ryszard DRAPALA
D-12 249 Berlin, Am Gemeindepark 22
tel.: 0049 175 195 46 01
e-mail: R. Drapala

Delegat do Rady Krajowej FSNT-NOT:
Dr inż. Stanisław DOWNOROWICZ
ul. Marii Skłodowskiej Curie 98B, 59-301 Lubin
tel.: +76 846 2658, +601 703 761, fax: +76 846 2659
e-mail: TKP Lubin, Hydrogeometal
www: http://www.konsulting.lubin.pl


 TKP Rok  założenia:   1981 
® Urząd Patentowy, TKP znak: PP-ZR 92858; 1993.12.13