®
towarzystwo konsultantów polskich
Zarząd GŁÓWNY

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5 {skr. poczt. 43}, tel. +22 336 1270
e-mail: zg.tkp@tkp-konsulting.pl, www: http://tkp-konsulting.pl/
Regon 0094-56-57, NIP 526-02-51-782, KRS 0000162970


Zarząd Główny reprezentują następujące osoby:


Prezes Zarządu:
Prof. dr hab. inż. Zdzisław KOWALCZUK
81-879 Sopot, Aleja Niepodległości 606/610
tel.: +58 347 2018, +58 347 2289, fax: +58 347 2018
e-mail: tkp@konsulting.gda.pl, kova@pg.gda.pl
www: http://www.konsulting.gda.pl/

Wiceprezes
Dr inż. Piotr KUBSKI
81-879 Sopot, Aleja Niepodległości 606/610
tel.: +58 551 6924
e-mail: P. Kubski, kova@pg.gda.pl
www: http://www.konsulting.gda.pl/

Wiceprezes:
Członek Zarządu:
Mgr inż. Waldemar SOŁTYKA
INNER, Waldemar Sołtyka, Gdynia
tel.: +58 622 8327
e-mail: waldeksol@wp.pl

Członek Zarządu:
Inż. Marek DEREŃ
ul. Szczęœliwa 2, 30-650 Kraków
tel.: +12 636 9198 w 21
e-mail: marek.deren@mrp.krakow.pl
e-mail: biuro@konsulting.krakow.pl

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej:
Dr inż. Roman KLECAN
ul. Brysza 8/11, 41-800 Zabrze
tel.: +32 271 4012, fax: +32 275 3939
e-mail: tkpzabrze@poczta.onet.pl

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej:
Mgr inż. Michał KAŁUŻNY
ul. Daszyńskiego 457, 44-151 Gliwice
tel.: +53 626 7776

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej:
Mgr inż. Zbigniew DĄBROWSKI
ul. Wolnoœci 370/1, 41-800 Zabrze
tel.: +12 352 2233, kom.: +503 035 089
e-mail: biuro@profesja.nieruchomosci.pl, marcin@profesja.nieruchomosci.pl
www: http://www.profesja.nieruchomosci.pl/

Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego:
Dr inż. Jerzy KOSEK
ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków
tel.: +12 296 4506, fax: +12 269 3873
e-mail: biuro@konsulting.krakow.pl

Delegat do Rady Krajowej FSNT-NOT:
Dr inż. Stanisław DOWNOROWICZ
ul. Marii Skłodowskiej Curie 98B, 59-301 Lubin
tel.: +76 846 2658, +601 703 761, fax: +76 846 2659
e-mail: biuro@konsulting.lubin.pl
e-mail: pk@hydrogeometal.pl
www: http://www.konsulting.lubin.pl/


 TKP Rok  założenia:   1981 
® Urząd Patentowy, TKP znak: PP-ZR 92858; 1993.12.13