®
Towarzystwo Konsultantów Polskich
Oddział GDAŃSK

81-583 Gdynia, Wzgórze Bernadowo 163
tel./fax +58 347 2018, tel. +58 664 6734
Regon 192 513 874 NIP PL-586-20-61-953 Nr Rejestr. 25 914 (Sąd Rejonowy Gdańsk)
Konto (PKO Bank Polska SA): PL 20 1440 1390 0000 0000 1542 2696


Zarząd Oddziału reprezentują następujące osoby:Prezes Zarządu O/Gdańsk:

Prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław KOWALCZUK
Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Katedra Systemów Decyzyjnych i Robotyki
Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel.: +58 347 2018, +58 347 2289
fax: +58 347 2018
e-mail: kova@pg.edu.pl

(internet: ZK/PG-ETI-KSDiR).


I Wiceprezes - Skarbnik:

Mgr inż. Wiesława MARCHWICKA
Nov-Weld - NW Nieruchomości, Gdańsk - Miszewko
tel.: +58 552 1536, fax: +58 552 1536
e-mail: NV Nieruchomości.II Wiceprezes - Sekretarz:

Mgr inż. Waldemar SOŁTYKA
INNER, Waldemar Sołtyka, Gdynia
tel.: +58 622 8327
e-mail: W. Sołtyka.Członek Zarządu:

Mgr Grażyna SOBOŃ
83-230 Smętowo
tel.: +58 582 0081, 604 972 976
e-mail: G. Soboń.Członek Zarządu:

Dr inż. Piotr KUBSKI
PG, Gdańsk
tel.: +58 551 6924
e-mail: P. Kubski.Komisji Rewizyjnej Przewodniczy:

Prof. dr hab. inż. Cezary ORŁOWSKI
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wydział Finansów i Zarządzania
Zakład Zarządznia Technologiami Informatycznymi
Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk
tel.: +58 522 7500
e-mail: C. Orłowski.