Graphix ::: Monika Kowalczuk
Web ::: Zdzisław Kowalczuk
::: Lech Dembek