DPP-Diagnostyka Procesów Przemysłowych

ZGŁOSZENIE REFERATU / UDZIAŁU
w VI KKN-T Diagnostyka Procesów Przemysłowych

Nazwisko .............................
Tytuł, stopień naukowy ...............
Instytucja ...........................
Adres ................................
Telefon ............ Fax .............
Zamierzam: wziąć udział w konferencji
Tytuł referatu .......................
Data: ................................
Imię .............................
Stanowisko .......................
..................................
..................................
.. E-mail ........................
 przesłać referat
..................................
Podpis ...........................

Powyższy formularz jest dostępny w formacie Word 2000".DOC" :

formularz rejestracyjny formularz rejestracyjny
Strona Główna •  Cel i tematyka konferencji •  Komitet programowy •  Organizatorzy •  Informacje dla autorów •  Formularz rejestracyjny •  Program konferencji •  Terminarz konferencji •  Historia konferencji •  Miejsce konferencji •  Dojazd na konferencję •  Adresy •  Warunki uczestnictwa