DPP-Diagnostyka Procesów PrzemysłowychWARUNKI UCZESTNICTWASzanowni Państwo,


Warunkiem druku każdego referatu w materiałach konferencyjnych jest:
 • uzyskanie wstępnej akceptacji przez Komitet Naukowy Konferencji;
 • zgodność przygotowanego referatu z wymaganym formatem redakcyjnym,
 • uzyskanie pozytywnej recenzji merytorycznej,
 • przesłanie potwierdzenia dokonanej opłaty konferencyjnej przynajmniej jednego autora, oraz
 • załączenie odpowiedniego zaświadczenia (student, studium doktoranckie, otwarty doktorat) w przypadku chęci skorzystania z opłaty studenckiej.
Opłata konferencyjna w wysokości 980 zł od każdego uczestnika konferencji DPP'03 powinna być wniesiona na nasze konto najpóŸniej do dnia 31 maja 2003 roku. Jednocześnie informujemy, iż przy zachowaniu tego samego terminu studenci i doktoranci (przesyłając odpowiednie zaświadczenie z uczelni na nasz adres) mogą zastosować opłatę studencką w kwocie 780 zł. Prosimy o wcześniejsze dokonywanie wpłat: w przypadku niezakwalifikowania referatu do ostatecznego programu konferencji, wniesiona opłata zostanie zrefundowana po odjęciu 20 zł opłaty manipulacyjnej.

Koszt uczestnictwa wynoszący 980 zł jest całkowitym kosztem udziału w Konferencji DPP'03, po zapłaceniu którego każdemu uczestnikowi gwarantujemy:
 • uczestnictwo w konferencji,
 • dostępność wszystkich materiałów konferencyjnych,
 • zakwaterowanie w COS-OPO we Władysławowie (noclegi 14/15, 15/16, 16/17 września),
 • wyżywienie od śniadania 15.09 do obiadu 17.09,
 • możliwość udziału w towarzyszących Konferencji imprezach socjalnych
 • (koncercie, bankiecie, oraz spacerze z przewodnikiem) i innych uzależnionych od efektywnego sponsoringu.

Konto bankowe konferencji:

Właściciel rachunku: Towarzystwo Konsultantów Polskich
Bank: KREDYT BANK S.A., III O/Gdańsk
Nr rachunku: 38 15001285-12 1280 033059
Dopisek: DPP'03: Imię i Nazwisko Uczestnika,Istnieje również możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą, dla której opłata wynosząca 580 zł - z uwzględnieniem kosztów pobytu, wyżywienia oraz programu socjalnego - może być dokonana do dnia 31 czerwca 2003 roku (póŸniejsza rezerwacja może być nieskuteczna).
Strona Główna •  Cel i tematyka konferencji •  Komitet programowy •  Organizatorzy •  Informacje dla autorów •  Formularz rejestracyjny •  Program konferencji •  Terminarz konferencji •  Historia konferencji •  Miejsce konferencji •  Dojazd na konferencję •  Adresy •  Warunki uczestnictwa